อุปกรณ์ระบบแคชเชียร์ >> เครื่องชั่งดิจิตอล
POS Printer Barcode Printer Barcode Scanner Customer Display Cash Drawer Data Collector Digital Weight Scale Computer Server Roll Paper Sticker


Picture
Product Name
Description
Unit Price
DIGI-SM100B Capacity maximum 15 Kg.
Memory 1 M. (~1000 item)
Warranty 1 year onsite

 
DIGI-SM100EV
•Pole Type(มีเสาแสดงข้อมูล)เหมาะสำหรับการวางบน shelf ทั่วไป
•รองรับการชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 15 กก และ สามารถหักค่าภาชนะได้มากสุด 5.998 กก
•อ่านค่าความละเอียด 6 กก = 2 กรัม / 15 กก = 5 กรัม
•ระบบการพิมพ์แบบหัวพิมพ์ความร้อน
•สามารถพิมพ์ข้อความบนกระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อนขนาดสูงสุด 60x220 มม
•สามารถพิมพ์ ชื่อสินค้า ราคาต่างๆ บาร์โค้ด วันหมดอายุ โลโก้ ฯลฯ
•มีหน่วยความจำที่สามารถเก็บรหัสสินค้าได้สูงสุด 1000 รายการ
•สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผ่านทางช่อง RS232 เพื่อส่งข้อมูล
•สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมการจัดการเครื่องชั่ง Scale 2006
•ขนาดเครื่องทั่วไป 386W x 416D x 550H, น้ำหนักโดยรวม 11.1 กก
•รองรับการใช้งานที่มีความชื้นตั้งแต่ 15% ถึง 85%
•สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -10 องศา ถึง 40 องศา
•สินค้าผ่านการตรวจลงทะเบียน จาก หน่วยงาน กอง ชั่ง ตวง วัด
•สินค้ารับประกัน 1 ปี ส่งเครื่องเข้ามาซ่อมที่ศูนย์บริการ