ระบบสินค้าชั่งน้ำหนัก (Add-On Digital Weight Scale)

คือคุณลักษณะส่วนขยายของโปรแกรม POSWARE.net ประยุกต์ใช้กับกิจการที่มีสินค้าประเภทชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล อาทิ ผัก ผลไม้ เป็นต้น ปัจจุบัน POSWARE.net สามารถใช้ได้กับเครื่องชั่งยี่ห้อ DIGI รุ่น SM100 เพียงอย่างเดียว

         

 

ที่โปรแกรมเครื่องชั่ง (Scale 2006/DigiApp)

  1. กำหนด Barcode Format เป็น 07H
  2. กำหนดราคาไม่ต้องปัดเศษสตางค์

ตัวอย่างบาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมา

021 123 018040 1

021     คือ Prefix

123     คือ รหัสสินค้า

018040 คือ ราคา 180.40

1        คือ Check Digit

 

 

ที่โปรแกรม POSWARE

 การสร้างรหัสสินค้าชั่งน้ำหนัก

สร้างสินค้าใหม่ เลือกไปที่ สินค้าชั่งน้ำหนัก

การตั้งบาร์โค้ด จะต้องเป็นตัวเลข 3 หลัก ตั้งแต่ 001 ถึง 999 เท่านั้น

 

โปรแกรมขาย POS

 

การคำนวณน้ำหนักของสินค้าเมื่อขาย

เมื่อมีการสแกนบาร์โค้ดของสินค้าชั่งน้ำหนัก โปรแกรมจะคำนวณน้ำหนักโดย

น้ำหนัก = ราคาที่ได้จากบาร์โค้ด / ราคาสินค้าต่อหน่วยหลัก

เช่น มะม่วง กำหนดราคา กิโลกรัม ละ 30 บาท


เมื่อมีการขายและได้บาร์โค้ดเป็น 021 123 0
18040 1

น้ำหนัก = 180.40 / 30

น้ำหนัก = 6.013 กิโล