ระบบงานทรีทเม้นท์ (Add-On Treatment)

คือคุณลักษณะส่วนขยายของโปรแกรม POSWARE.net ประยุกต์ใช้กับกิจการที่ให้บริการทางด้านความงาม ห้องนวด สปา มีการบันทึกประวัติการทำทรีทเม้นท์แต่ละครั้ง ตัดสต็อกวัตถุดิบที่ใช้ตามสูตรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และสามารถกำหนดประเภทสินค้าทรีทเม้นท์ที่ขาย ได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบคอร์ส

 

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับระบบงานทรีทเม้นท์ ประกอบด้วย

1.     รหัสวัตถุดิบสำหรับใช้ทำทรีทเม้นท์ (Raw Material)  เช่น Body Massage Cream, Cleansing Gel

2.     รหัสทรีทเม้นท์ เดี่ยว หรือ คอร์ส (Treatment Single or Course) เช่น  Single Slim Treatment, Slimming Package 12 Times , Aroma Relaxing Course

3.     รายการหรือสูตรวัตถุดิบที่ใช้ทำทรีทเม้นท์ (Material Use Formulas)

 การสร้างรหัสวัตถุดิบ

สร้างสินค้าใหม่ เลือกไปที่วัตถุดิบ

 

จากภาพตัวอย่าง สร้างวัตถุดิบ คือ Body Massage Creamการตั้งค่าหน่วยนับสินค้า
ให้กำหนดหน่วยย่อยเป็นหน่วยของสต็อกที่ต้องการดู เป็นหน่วยที่จะปรากฏในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
(สต็อการ์ด) จากนั้นกำหนดปริมาณบรรจุของหน่วยย่อย และหน่วยของปริมาณที่บรรจุ
จากภาพตัวอย่าง
Body Massage Cream จะทำสต็อกเป็นกระปุก และระบุว่า 1 กระปุก มี 250 มล (ml) ฉะนั้นเวลาที่ดูรายงานสินค้าคงเหลือ จะแสดงเป็น 10.35 กระปุก

ทำไมต้องระบุว่า 1 กระปุก มี 250 มิลลิกรัม ?
ก็เพราะตอนที่คุณกำหนดสูตรวัตถุดิบที่ใช้ในการทำทรีทเม้นท์แต่ละครั้ง คุณจะต้องกำหนดปริมาณในสูตรเป็นมิลลิกรัม และเพื่อให้โปรแกรมสามารถนำไปเทียบอัตราส่วนสำหรับการคำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ไปนั่นเอง

หน่วยใหญ่ หมายถึงหน่วยที่ช่วยในการตรวจนับ เช่น Body Massage Cream คุณอาจจะมีหน่วยที่ใหญ่กว่ากระปุกขึ้นไป เช่น หน่วยลัง ให้คุณกำหนดหน่วยใหญ่เป็นลัง และอัตราต่อหน่วยย่อย (1 ลัง มีกี่กระปุก)
สมมุติว่า 1 ลัง มี 10 กระปุก ให้ใส่อัตราต่อหน่วยย่อยเป็น 10 ทั้งนี้หน่วยใหญ่จะไม่ใช่หน่วยสต็อก แต่เป็นหน่วยที่ช่วยในการตรวจนับสินค้าคงเหลือเท่านั้น เช่น ของเหลือ 3 ลัง กับ อีก 7 กระปุก
ตอนบันทึกยอดตรวจนับคุณสามารถป้อนเป็น 3 ลัง 7 กระปุก ได้เลย โปรแกรมจะแปลงเป็นยอดคงเหลือในสต็อกเท่ากับ 37 กระปุก ให้เอง
* หากคุณไม่ต้องการกำหนดหน่วยใหญ่ ให้ปล่อยว่างไว้ได้

 

การกำหนดบาร์โค้ด

1.     ให้กำหนดบาร์โค้ดด้วยหน่วยนับสำหรับทำซื้อเข้าได้อย่างน้อย 1 บาร์โค้ด เช่น ซื้อเข้าเป็นกระปุก ให้ทำหน่วยเป็นกระปุก อัตราส่วน 1 x 1 กระปุก
แต่หากซื้อเข้าเป็นลัง โดย 1 ลัง มี 10 กระปุก ให้กำหนดหน่วยนับเป็นลัง อัตราส่วน 1
x 10 กระปุก

2.     เช็คถูก ที่คอลัมน์ ซื้อสินค้า เพื่อบอกว่าบาร์โค้ดนี้ใช้สำหรับทำซื้อสินค้าเข้าได้
และหากวัตถุดิบนี้สามารถทำขายออกด้วยหน่วยเดียวกันกับหน่วยซื้อ
 ก็สามารถเช็คถูก ที่คอลัมน์ขายสินค้าได้เลย
แต่ถ้าขายเป็นคนละหน่วย ให้คุณเพิ่มบาร์โค้ดเข้าไปใหม่โดยเป็นบาร์โค้ดสำหรับทำขายโดยเฉพาะ และระบุหน่วยนับ อัตราส่วน และราคาขาย

กำหนดราคาทุนมาตรฐาน
ราคาทุนมาตรฐาน คือราคาทุนต่อหน่วยย่อย จากภาพตัวอย่าง Body Massage Cream ราคาทุน กระปุกละ 850 บาท ปกติราคาทุนมาตรฐานจะไม่ได้ถูกนำไปใช้ ยกเว้นยอดคงเหลือของสินค้านั้นติดลบ
โปรแกรมจะนำราคาทุนมาตรฐานไปคำนวณมูลค่าคงเหลือแบบชั่วคราวเท่านั้น เมื่อคุณมีการทำเอกสารรับสินค้าเข้าถูกต้องครบถ้วนจนยอดคงเหลือเป็นค่าบวกแล้ว โปรแกรมก็จะคำนวณต้นทุนของสินค้าตามจริง

 

หลังจากสร้างรหัสวัตถุดิบจนครบทุกรายการแล้ว ต่อไปจะเป็นการสร้างรหัสทรีทเม้นท์

ทรีทเม้นท์-เดี่ยว

 

ทรีทเม้นท์-เดี่ยว คือ สินค้าประเภทบริการทรีทเม้นท์แบบครั้งเดียว  เช่น ทำมาร์สหน้าอย่างเดียว เป็นต้น

สำหรับทรีทเม้นท์-เดี่ยว คุณจะต้องกำหนดรายการสูตรวัตถุดิบที่ใช้ เพื่อนำไปตัดสต็อกด้วย  

 

คลิกไปที่ รายการสูตรวัตถุดิบที่ใช้  ตามภาพ
คลิกที่แถวแรกที่มีเครื่องหมายบวกสีเขียว เพื่อเข้าไปเลือกรายการวัตถุดิบที่จะนำมากำหนดสูตร สำหรับ
Mask Face Treatment
เมื่อได้รายการวัตถุดิบครบแล้ว ให้กำหนดปริมาณ/น้ำหนัก ตามสูตรในแต่ละรายการ

จากภาพตัวอย่าง
Mask Face Treatment ประกอบด้วยวัตถุดิบที่ใช้ดังนี้

1.       Treatment Mask Cream 100 มล.

2.       Mask Brush 1 อัน

จากตัวอย่างข้างต้น เมื่อลูกค้าทำ  Mask Face Treatmentโปรแกรมตัดสต็อกวัตถุดิบตามสูตรที่กำหนดไว้

หลังจากที่คุณสร้างรหัสสินค้าที่เป็นทรีทเม้นท์-เดี่ยว ครบทุกรายการ รวมทั้งกำหนดสูตรวัตถุดิบที่ใช้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการสร้างรหัสทรีทเม้นท์-คอร์ส

    

ทรีทเม้นท์-คอร์ส

ทรีทเม้นท์-คอร์ส คือ สินค้าประเภทบริการทรีทเม้นท์แบบคอร์ส  เช่น Face Massage 10 Times หรือ Slimming Course Package เป็นต้น

สำหรับทรีทเม้นท์-คอร์ส คุณจะต้องกำหนดรายการทรีทเม้นท์เดี่ยวที่ประกอบในคอร์ส

 

คลิกไปที่ รายการในคอร์ส  ตามภาพ
คลิกที่แถวแรกที่มีเครื่องหมายบวกสีเขียว เพื่อเข้าไปเลือกรายการทรีทเม้นท์-เดี่ยว ที่ประกอบในคอร์สำหรับ
Slimming Course Package
เมื่อได้รายการครบแล้ว ให้กำหนดจำนวนในแต่ละรายการ

 

 

การขายทรีทเม้นท์
ตัวอย่าง หน้าจอการขายทรีทเม้นท์ในโปรแกรม POS

ข้อจำกัดสำหรับการเข้ารายการขายทรีทเม้นท์-คอร์ส คือ ต้องเข้าทีละรายการ ไม่สามารถกดปุ่ม * (คูณ) เพื่อเปลี่ยนจำนวนได้ แต่หากเป็นทรีทเม้นท์-เดี่ยว คุณสามารถเข้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับสินค้าทั่วไป

จากภาพตัวอย่าง รายการที่ 2 เป็นคอร์ส คุณไม่สามารถกดปุ่ม * เพื่อแก้ไขจำนวน หากลูกค้าซื้อ 2 คอร์ส ให้คุณเข้าเพิ่มไปอีก 1 รายการ

หลังจากจบบิลการขายทรีทเม้นท์ ระบบจะสร้างรายการทรีทเม้นท์ค้างทำตามที่ลูกค้าซื้อ เมื่อลูกค้าทำทรีทเม้นท์ไม่ว่าเดี่ยวหรือคอร์สให้คุณเข้าไปบันทึกประวัติการทำทรีทเม้นท์ โดยการคลิกที่ปุ่ม ทรีทเม้นท์ บนแผงฟังค์ หรือกดปุ่ม Ctrl + W

 

จะปรากฏหน้าต่างบันทึกการใช้บริการทรีทเม้นท์ ให้คุณป้อนชื่อลูกค้า (อาจจะป้อนเพียงบางส่วนของชื่อก็ได้) แล้วกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะอ่านข้อมูลรายการทรีทเม้นท์ทั้งหมดของลูกค้าท่านนี้ขึ้นมา

จากภาพตัวอย่าง ลูกค้าซื้อทรีทเม้นท์ 3 รายการ คือ

1.     ทรีทเม้นท์-เดี่ยว ชื่อ Mask Face Treatment จำนวน 2 ครั้ง

2.     ทรีทเม้นท์-คอร์ส ชื่อ Slimming Course Package จำนวน 1 คอร์ส (ประกอบด้วยรายการในคอร์สทั้งหมด 22 ครั้ง)

3.     ทรีทเม้นท์-คอร์ส ชื่อ Slimming Course Package จำนวน 1 คอร์ส (ประกอบด้วยรายการในคอร์สทั้งหมด 22 ครั้ง)

เมื่อคุณเลื่อนแถบตัวเลือกไปยังรายการใด ในตารางที่ 1 โปรแกรมจะดึงรายการทรีทเม้นท์ของรายการนั้น ๆ ขึ้นมาในตาราง ที่ 2 และประวัติการทำทรีทเม้นท์ขึ้นมาในตารางที่ 3

 

การบันทึกประวัติการใช้บริการ (ประวัติการทำ)

คลิกปุ่ม บันทึกการใช้  จะปรากฏหน้าต่างให้ระบุรายละเอียดการทำในครั้งนี้ ประกอบด้วย วันที่ทำ เวลา ห้อง พนักงาน และเช็คเครื่องหมายถูกหน้ารายการทรีทเม้นท์ที่ทำในครั้งนี้

คลิกปุ่ม ตกลง

สังเกตุตารางที่ 2 จำนวนใช้ไปเท่ากับ 2 คงเหลือ 20

ในตารางที่ 3 ประวัติการเข้าใช้บริการ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ หากพบว่าข้อมูลที่บันทึกไว้ก่อนหน้ามีความผิดพลาด เช่น ระบุพนักงานที่ให้บริการผิดคน
ให้คุณคลิกปุ่ม แก้ไข ที่รายการที่ต้องการ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างให้คุณเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ หรือ
คุณอาจจะคลิกปุ่ม ยกเลิก เพื่อยกเลิกการบันทึกการใช้ทิ้งไปทั้งรายการก็ได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งานโปรแกรมของคุณที่ถูกกำหนดเอาไว้ด้วยว่ามีสิทธิหรือไม่สำหรับการกระทำนี้

 

เกี่ยวกับบิลขายพอส

1.     คุณไม่สามารถยกเลิกบิลขายทรีทเม้นท์ ที่มีการบันทึกการใช้บริการไปบางส่วนแล้ว

2.     การรับคืนสินค้าสำหรับรายการทรีทเม้นท์ จะยอมรับคืนเฉพาะรายการที่ยังไม่ได้ใช้บริการ (ทำ) หรือยังใช้ไม่ครบจำนวนเท่านั้น

2.1.    หากเป็นรายการทรีทเม้นท์-เดี่ยว โปรแกรมจะรับคืนตามจำนวนเงินตามที่ลูกค้าซื้อ

2.2.    หากเป็นรายการทรีทเม้นท์-คอร์ส โปรแกรมจะคำนวณตามสูตรดังนี้
จำนวนเงินที่คืน
= (ราคาคอร์สที่ลูกค้าซื้อ  -  ราคาเต็มของรายการทรีทเม้นท์ที่ทำไปแล้วบางส่วน)

 

 

ตัวอย่างรายงานเสริมสำหรับ Add-On Treatment (มี 4 รายงาน)