ระบบรับชำระสกุลเงินต่างประเทศ (Multi-Currency Receivable)

คือคุณลักษณะส่วนขยายของโปรแกรม POSWARE.net ประยุกต์ใช้กับกิจการที่รับชำระด้วยสกุลเงินต่างประเทศ โดยสามารถรับชำระด้วยได้ทั้งในโปรแกรม POS และโปรแกรม Back Office
ระบบจะอ่านอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบถัวเฉลี่ยผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้อัตโนมัติ โดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการดูแลตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อนำมาบันทึกลงระบบ

 

ตัวอย่างหน้ารับชำระด้วยโปรแกรม Back office


ตัวอย่างหน้ารับชำระด้วยโปรแกรม POS

 

Back office

สำหรับโปรแกรม Back office Add-On ตัวนี้ คุณจะได้ระบบเช็ครับ กรณีรับชำระด้วยเช็คธนาคาร รวมทั้งการรับชำระด้วยบัตรดิตในโปรแกรม Back Office แถมมาให้ด้วย

ตัวอย่างหน้าจอแสดงอัตราแลกเปลี่ยนออนไลน์

 

คุณสามารถรับชำระเงินด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

1.     รับชำระด้วยเงินสดสกุลเงินต่างประเทศ

2.     รับชำระด้วยบัตรเครดิต

3.     รับชำระด้วยเช็คธนาคาร

  

ข้อมูลพื้นฐานที่ต้องเตรียมก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรมการรับชำระสำหรับโปรแกรม Back Office

1.     บัญชีธนาคารที่คุณเปิดบัญชีไว้

2.     ประเภทบัตรเครดิตที่รับชำระ

3.     ตั้งค่าปุ่มสกุลเงินต่างประเทศ

บัญชีธนาคาร

เมนู ธนาคาร >> บัญชีธนาคาร

 

บัตรเครดิต

เมนู ธนาคาร >> กำหนดประเภทบัตรเครดิต

ตั้งค่าปุ่มสกุลเงิน

เมนู ธนาคาร >> ตั้งค่าปุ่มสกุลเงิน

การตั้งค่าปุ่มสกุลเงิน เพื่อกำหนดสกุลเงินที่กิจการรับชำระด้วยเป็นประจำโดยปุ่มต่าง ๆ เหล่านี้จะไปแสดงบนหน้าต่างรับชำระเงินของใบกำกับกรณีขายสด และใบเสร็จรับเงินกรณีขายเชื่อ

คลิกปุ่ม รายการสกุลเงิน จะปรากฏหน้าต่างรายการสกุลเงินทั่วโลก ให้คุณใช้เม้าส์ลากสกุลเงินที่ต้องการไปวางบนปุ่ม  โดยคุณสามารถทำได้มากถึง 12 สกุลเงิน

 

 

ขั้นตอนการรับชำระเงิน

1.     คลิกปุ่ม รับชำระ  ในใบกำกับสินค้า หรือ ใบเสร็จรับเงิน2.     โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างรับชำระเงิน3.     การรับชำระด้วยสกุลเงินต่างประเทศ คลิกที่ปุ่มสกุลเงิน  โปรแกรมจะแสดงอัตราแลกเปลี่ยนให้อัตโนมัติจากอินเตอร์เน็ต (อาจจะอ่านช้าเป็นบางครั้ง ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเตอร์เน็ต) แต่คุณก็ยังคงสามารถแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนเองได้4.     การรับชำระด้วยบัตรเครดิต คลิกที่ปุ่มบัตรเครดิต


5.     การรับชำระด้วยเช็คธนาคาร คลิกปุ่ม เช็คธนาคาร
ป้อนเลขที่เช็ค กรณีเป็นเช็คที่บันทึกรับไว้ก่อนหน้าแล้ว คุณสามารถเลือกจากรายการเช็คที่แสดงขึ้นมาได้เลย แต่ถ้าเป็นเช็คใหม่ ให้คุณคลิกที่ปุ่มเช็คใหม่กรณีเป็นเช็คที่บันทึกรับไว้ก่อนหน้าแล้ว สังเกตุว่าจำนวนเงินรับสำหรับใบกำกับนี้จะเป็น 0 ให้คุณดับเบิลคลิกที่รายการเช็คบนหน้าต่างรับชำระอีกครั้ง


จะแสดงหน้าต่างทะเบียนเช็ครับ ให้คุณคลิกปุ่ม แก้ไข บนทูลบาร์ด้านบน จากนั้นคลิกที่ช่องยอดชำระในรายการเอกสารที่รับชำระ

ป้อนจำนวนเงินที่ชำระตัดเช็คใบนี้ จากนั้นปิดหน้าต่างแล้วยืนยันการบันทึกเช็ครับ*สังเกตุ ตัวเลขในช่องจำนวนเงินของรายการเช็ค


6.     หากมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย คลิกที่ปุ่มภาษี หัก ณ ที่จ่าย  โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างให้ป้อนจำนวนเงินภาษี

 

 

หลังจากที่ยอดรับชำระตรงกับยอดตามใบกำกับแล้ว ให้คุณคลิกที่ข้อความ วันที่รับเงิน ด้านล่างซ้ายของหน้าต่าง

เลือกชื่อพนักงานที่รับเงิน และ วันที่รับเงิน จากนั้นคลิกปุ่ม ตกลง

 

 

 

คลิกปุ่ม ตกลง

 

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับชำระของเอกสารได้ที่หน้า รายละเอียดการรับชำระ ของเอกสาร

 

POS

 

สำหรับโปรแกรม POS นั้นจะตั้งค่าปุ่มสกุลเงินต่างประเทศที่เมนู ระบบพอส >> ตั้งค่าปุ่มสกุลเงินต่างประเทศ

 

การรรับชำระเงินด้วยสกุลเงินต่างประเทศสำหรับโปรแกรม POS คุณสามารถรับชำระได้มากถึง 15 สกุลเงิน

 

ตัวอย่างหน้าต่างรับชำระเงินในโปรแกรม POS