HOME   
 PRODUCT v
  SERVICE  
 DOWNLOAD 
  DOCUMENTS  v
  SUPPORT  
  MY ACCOUNT  v
 CONTACT US 
Ready Now
Next-Generation Software for Retail Business
ลูกค้าของเรา
.. Video สาธิต
Release Date: 17 ม.ค. 2561

POS

 ปรับปรุงรูปแบบการดูสินค้าคงเหลือ เวอร์ชั่น Enterprise ให้แสดงข้อมูลคงหลือต่างสาขา
Release Date: 15 ม.ค. 2561

Backoffice

 Fix Minor Bug
Release Date: 12 ม.ค. 2561

POS

 แก้ไขปัญหาการดูรายงานสินค้าคงเหลือ เวอร์ชั่น Enterprise กรณี สาขา Sync ไปยังเครื่องแม่ไม่ได้เมื่อเข้าเมนูสินค้าคงเหลือ
Release Date: 10 ม.ค. 2561

Backoffice

 เพิ่มข้อความเตือนเรื่องการกำหนดรอบสะสมคะแนนประจำปี โดยจำเป็นต้องตั้งค่า "รอบสะสมคะแนน" เสมอ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับระบบสมาชิกและประวัติการซื้อสินค้า
 ปรับปรุงเอกสารใบตรวจนับ ในส่วนของการสร้างรายการสินค้า
Release Date: 08 ม.ค. 2561

POS

 ปรับปรุงรูปแบบการดูสินค้าคงเหลือต่างสาขา สำหรับเวอร์ชั่น Enterprise [จะมีการ Sync ไปยัง สนญ.ทุกครั้งที่เข้าเมนู >> สินค้าคงเหลือ]
Release Date: 05 ม.ค. 2561

Backoffice

 แก้ไขรายงานพิเศษ >> รายงานสินค้าและวัตถุดิบแยกคลังกรณีเรียงวันที่ไม่ถูกต้อง
Release Date: 03 ม.ค. 2561

Backoffice

 ปรับปรุงรอบทำการของระบบให้อัตโนมัติ กรณี "วันที่ไม่อยู่ในรอบทำการ" โดยจะกำหนดให้สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2562

POS

 ปรับปรุงรูปแบบการทำใบรับคืนสินค้า
Release Date: 22 ธ.ค. 2560

Fashion Shop

 แก้ไขปัญหาไม่แสดงชื่อสินค้าในเมนู "พิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด"
Release Date: 20 ธ.ค. 2560

Backoffice

 แก้ไขปัญหาเลขที่บัตรสมาชิกซ้ำ [DB 45.6]
Release Date: 18 ธ.ค. 2560

Backoffice

 ปรับปรุงรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขายให้รองรับชื่อที่มีความยาว 100 ตัวอักษร

Promotion Module

 แก้ไขปัญหาการรับคืนโปรโมชั่น "ส่วนลดเป็นชุดตามจำนวน"
Release Date: 21 พ.ย. 2560

POS

 แก้ไขปัญหาการรับคืนสินค้าด้วยบัตรเครดิตได้
Release Date: 20 พ.ย. 2560

Backoffice

 ปรับปรุงรายการสินค้าชุดถาวร/ชุดสั่งจัด ให้สามารถเลือก "สินค้าทั่วไป" เป็นรายการในชุดเท่านั้น
Release Date: 14 พ.ย. 2560

Backoffice

 ปรับปรุงรูปแบบรายงานยอดขายตามพนักงาน (แสดงเฉพาะการขายหลังร้านและระบบพอสเท่านั้น) DB 45.5
Release Date: 07 พ.ย. 2560

Backoffice

 เพิ่มฟังก์ชั่น "อ่านใหม่" ในเมนู ระบบพอส >> ใบกำกับภาษีเต็มรูป [45.4]

Front

 เพิ่มฟังก์ชั่น "อ่านใหม่" ในเมนู ระบบพอส >> ใบกำกับภาษีเต็มรูป [45.4]

POS

 เพิ่มฟังก์ชั่น "อ่านใหม่" ในเมนูหน้าจอระบบพอส >> ใบกำกับภาษีเต็มรูป [45.4]
Release Date: 19 ต.ค. 2560

Backoffice

 Update DB 45.2
 ยกเลิกฟังก์ชั่น การกำหนดเป้าการขาย
Release Date: 16 ก.ย. 2560

POS

 ปรับปรุงฟอร์มเอกสารใบเสร็จทั่วไป [DB 44.7]
Release Date: 24 ส.ค. 2560

Course Treatment

 เพิ่มฟังก์ชั่นพิมพ์ รายการทรีทเม้นต์คงเหลือ
Release Date: 22 ส.ค. 2560

Backoffice

 เพิ่ม "ประวัติการซื้อ" ในเมนูสินค้า

POS

 เพิ่มรวมรายการและจำนวนชิ้นท้ายใบเสร็จฯ
 แก้ไขปัญหาการคำนวนมูลค่าการรับคืนสินค้า กรณี Exclusive Vat
 แก้ไขปัญหาคีย์ลัดพนักงานขาย (Ctrl+PgDn) ไม่ทำงาน

Promotion Module

 แก้ไขปัญหาวันที่ในออฟเฟอร์ไม่ทำงาน
Release Date: 17 ส.ค. 2560

Backoffice

 Fix DB [44.3]
Release Date: 16 ส.ค. 2560

Backoffice

 เพิ่มฟังก์ชั่นการย่อไฟล์ภาพอัตโนมัติ ในเมนูพนักงาน

POS

 เพิ่มข้อมูลการแสดงหน่วยนับที่หน้าขายระบบพอส
Release Date: 10 ส.ค. 2560

Backoffice

 ปรับปรุงรูปแบบการนำเข้า กลุ่มบัญชีสินค้า
Release Date: 09 ส.ค. 2560

Backoffice

 เพิ่มฟังก์ชันการย่อขนาดไฟล์ภาพ Jpg,Bmp,Png อัตโนมัติที่หน้าสินค้า
 แก้ไขฟอร์มเอกสาร กรณีไม่โชว์ข้อมูลการยกเลิกเอกสาร [DB 44.2]
Release Date: 07 ส.ค. 2560

POS

 เพิ่มข้อความการรับชำระด้วยเวาเชอร์ในบิลขายพอส

Promotion Module

 เพิ่มรายงานการใช้งานโปรโมชั่นและเวาเชอร์ [DB 44.1]
Release Date: 01 ส.ค. 2560

Backoffice

 เพิ่มหัวกระดาษในการดูรายงานการขายตามสินค้า
Release Date: 29 ก.ค. 2560

Backoffice

 ปรับปรุงการเรียกดูรายงานการขายตามสินค้าและรายงานความเคลื่อนไหว
Release Date: 26 ก.ค. 2560

Backoffice

 ยกเลิกฟังก์ชั่นการลบเอกสาร
Release Date: 19 ก.ค. 2560

Backoffice

 รายงานอันดับสินค้าขายดี เพิ่ม Sheet Summary
 รายงานสินค้าคงเหลือ เพิ่มตัวเลือกออกรายงาน 'แสดงเฉพาะคลังสินค้าหลัก'
 อัพเดท DB (Internal Fixed)
 แก้ไขปัญหา ใบวางบิล และ ใบรับวางบิล ดึงเอกสารที่เคยรับชำระแล้วขึ้นมาเลือกได้
Release Date: 15 มิ.ย. 2560

Backoffice

 ปรับปรุง Size Sticker ให้รองรับขนาดที่เล็กลงไม่เกิน 5 ดวงแถว ขนาด 10x10mm
Release Date: 14 มิ.ย. 2560

Backoffice

 เพิ่มรายงานเอกสาร >> ใบลดหนี้/รับคืน และ ใบลดหนี้/ส่งคืน สำหรับเวอร์ชั่น Express [DB v.43.8]
Release Date: 06 มิ.ย. 2560

Backoffice

 เพิ่มรายงานความเคลื่อนไหวสินค้า

Front

 เพิ่มรายงานความเคลื่อนไหวสินค้า
Release Date: 05 มิ.ย. 2560

DB Synchronize

 ปรับเพิ่มการ Mark สินค้าที่มีการ Sync แล้วจะไม่สามารถลบออกจากเครื่องแม่ได้
Release Date: 26 พ.ค. 2560

Backoffice

 เพิ่มยอดสุทธิที่หน้าเอกสารใบลดหนี้/รับคืน
Release Date: 23 พ.ค. 2560

Backoffice

 แก้ไขการคัดกรองเอกสารในเมนูโอนสินค้าออก
Release Date: 19 พ.ค. 2560

Backoffice

 แก้ไขปัญหา DBVersion
Release Date: 11 พ.ค. 2560

Backoffice

 ปรับปรุงรายงานกำไรขาดทุนรายตัวสินค้าให้แสดงยอดรวมส่วนลด
 ปรับปรุงรายงานพิเศษ >> รายงานความเคลื่อนไหวสินค้า เพิ่มให้สามารถเลือกแยกตามผู้จำหน่ายได้
Release Date: 05 พ.ค. 2560

Prepaid Card

 เพิ่มรายงานพิเศษสำหรับบัตรเติมเงิน จำนวน 3 รายงาน
 เพิ่มการการรับชำระบัตรเติมเงิน สามารถชำระได้ทั้งเงินสด/บัตรเครดิต
 ปรับปรุงการแสดงยอดขายบัตรเติมเงินที่หน้าสรุปยอดขาย
 เพิ่มข้อมูลการรับชำระผ่านบัตรเติมเงิน โดยมีข้อมูลหมายเลขบัตรเติมเงินในหน้าตรวจสอบบิล
Release Date: 04 พ.ค. 2560

Backoffice

 แก้ไขการดึงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในเมนูผู้จำหน่ายไม่แสดงในเอกสารใบรับสินค้า

Prepaid Card

 ปรับปรุงการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ค่าบัตรเติมเงิน ให้สามารถออกด้วยเครื่องพิมพ์ทั่วไป (ไม่สามารถ Reprint ได้)
Release Date: 27 เม.ย. 2560

Backoffice

 แก้ไขการใช้งานเอกสารใบซื้อเชื่อ/ขายเชื่อ
Release Date: 24 เม.ย. 2560

Backoffice

 ปรับปรุงการแสดงข้อมูลรายการซื้อของลูกค้าโดยให้แสดงตามรอบปัจจุบันที่เลือกเป็นหลัก
Release Date: 21 เม.ย. 2560

Backoffice

 ปรับปรุงรายงานการขายตามสินค้าไม่แสดงยอดรวมส่วนลด
Release Date: 05 เม.ย. 2560

Backoffice

 ปรับปรุงการเรียกใช้งานเอกสารในเมนูสินค้าคงคลัง

POS

 ปรับปรุงการนำเงินออกจากลิ้นชัก โดยจะต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท
Release Date: 28 มี.ค. 2560

POS

 แก้ไขการเรียกแสดงสินค้าคงเหลือ
Release Date: 23 มี.ค. 2560

Backoffice

 เพิ่ม Application Check Price
 เพิ่มการทำงานในส่วนของการเช็ควงเงินอนุมัติ>> หากเกินวงเงินจะไม่สามารถทำรายการได้
Release Date: 17 มี.ค. 2560

Backoffice

 เพิ่มข้อมูลการคัดกรองรายชื่อลูกค้าจากรหัสสินค้า เพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบการติดตามสินค้า

POS

 แก้ไขการแสดงข้อความภาษาอังกฤษของแผงสัมผัสและแผงฟังค์ชั่น
Release Date: 15 มี.ค. 2560

Backoffice

 ปรับปรุงรูปแบบการแสดงราคาขาย กรณีในส่ราคาขายเป็นจุดทศนิยม
Release Date: 10 มี.ค. 2560

Backoffice

 เพิ่มหน้าจอ Export การปรับราคาขายสินค้า
Release Date: 09 มี.ค. 2560

Backoffice

 ปรับปรุงการดึงชื่อประเภทบัตรสมาชิกกรณีไม่มีคำอธิบาย [DB 42.3]
Release Date: 07 มี.ค. 2560

Prepaid Card

 ปรับปรุงบิลขายพอส ให้มีการแสดงมูลค่าคงเหลือเมื่อชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเติมเงิน
Release Date: 06 มี.ค. 2560

Prepaid Card

 แก้ไขการรับชำระด้วยบัตรเติมเงิน
Release Date: 03 มี.ค. 2560

Prepaid Card

 แก้ไขการเพิ่มมูลค่าในบัตรเติมเงินเมื่อรับชำระ
Release Date: 02 มี.ค. 2560

Backoffice

 ปรับปรุงการตั้งค่าจุดขายพอส
 ปรับปรุงการพิมพ์ฉลากที่อยู่ลูกค้า ในเมนูลูกค้าสัมพันธ์
Release Date: 23 ก.พ. 2560

Backoffice

 เพิ่มรายงานพิเศษ >> รายงานความเคลื่อนไหวสินค้ามีทะเบียน (S/N)
Release Date: 17 ก.พ. 2560

Backoffice

 แก้ไขการค้นหาในเอกสารใบรับเงินมัดจำ/ใบจ่ายเงินมัดจำ

DB Synchronize

 ปรับเพิ่มการซิงโครไนซ์เลขที่เวาเชอร์ที่มีการใช้งานแล้วระหว่างสาขา

Promotion Module

 ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนการใช้เวาเชอร์ซ้ำ
Release Date: 16 ก.พ. 2560

Backoffice

 ปรับฟอร์มเอกสารใบรับเงินมัดจำ/ใบจ่ายเงินมัดจำ [DB 42.2]
Release Date: 14 ก.พ. 2560

POS

 ปรับเพิ่มการเก็บชื่อคอมพิวเตอร์ของจุดขาย เพือป้องกันการเรียกใช้งานจุดขายซ้ำซ้อน
Release Date: 10 ก.พ. 2560

POS

 เพิ่มการตรวจสอบบิลขายพอสบกพร่องก่อนเข้าระบบพอส
Release Date: 01 ก.พ. 2560

Backoffice

 แก้ไขรายงานพิเศษ >> รายงานการขายตามสินค้า จากทศนิยม 2 ตำแหน่ง เป็น 6 ตำแหน่ง
 แก้ไขปัญหา Running บิลขายพอสผิดพลาดจากการสร้างฐานข้อมูลใหม่
Release Date: 30 ม.ค. 2560

POS

 เพิ่มการป้องกันกรณีเปิดจุดขายเดิมซ้ำซ้อน
 แก้ไขปัญหาการออกจากระบบพอสไม่ถูกต้อง /Application Crash/ เครื่องค้าง-แฮงก์-ดับ
Release Date: 24 ม.ค. 2560

Backoffice

 เพิ่มให้ระบบตรวจสอบการทำงานของโปรไฟล์ก่อนเข้าใช้งานทุกครั้ง
 แก้ไขการเข้าใช้งานจุดขายพร้อมกัน
Release Date: 12 ม.ค. 2560

Backoffice

 ปรับระบบซื้อ ให้สามารถใช้งานสินค้าบริการได้

Course Treatment

 แก้ไขการบันทึกการใช้บริการย้อนหลังของระบบพอส
Release Date: 10 ม.ค. 2560

Course Treatment

 แก้ไขเรื่องการเปลี่ยนวันหมดอายุของทรีทเมนต์ของระบบพอส
Release Date: 09 ม.ค. 2560

Backoffice

 แก้ไขวันที่ Log-on ผิดพลาด
Release Date: 06 ม.ค. 2560

Backoffice

 แก้ไขปัญหาไม่สะสมคะแนน ในวันสุดท้ายของรอบคะแนน
 แก้ไขการแสดงวันที่ในเมนูระบบพอส > ตรวจสอบบิล ให้แสดงวันที่ปัจจุบันในระบบเสมอ
 แก้ไขการแสดงวันที่ในเมนูภาษาอังกฤษ [DB 41.9]
Release Date: 04 ม.ค. 2560

Promotion Module

 ปรับปรุงรูปแบบโปรโมชั่นซื้อครบมูลค่าได้ส่วนลดท้ายบิล กรณีลดทุกรายการแบบไม่มีเงื่อนไข
Release Date: 21 ธ.ค. 2559

POS

 แก้ไขปัญหาการแสดงราคาสินค้าชั่งนำหนัก
Release Date: 28 พ.ย. 2559

Backoffice

 ปรับปรุงลำดับรายการในฟอร์มเอกสารใบเสร็จรับเงิน [DB 41.7]
Release Date: 22 พ.ย. 2559

Backoffice

 ปรับให้ระบบสามารถนำเข้าจากเครื่องตรวจนับแบบแยกหน่วยใหญ่/หน่วยย่อย
Release Date: 30 มี.ค. 2559

Backoffice

 เพิ่มเครื่องพิมพ์ TSC-244 Plus
Release Date: 06 ต.ค. 2558

Front

 รายงานสินค้าคงเหลือ แสดงมูลค่าสินค้าเป็นราคาขาย จากเดิมที่แสดงเป็น 0 เนื่องจากสาขาไม่เห็นมูลค่าทุน
Release Date: 06 ส.ค. 2558

Backoffice

 รายงานภาษีขาย ไม่ต้องแสดงเช็คถูกในช่องสำนักงานใหญ่ กรณีขายพอส (ใบกำกับฯย่อ)
 เพิ่มคำว่า จังหวัด ในฟอร์มเอกสาร ทั้งในส่วนของบริษัทฯ ผู้จำหน่ายและลูกค้า
 เปลี่ยนที่อยู่เป็นสาขาในเอกสารซื้อ (ปัจจุบันดึงที่อยู่ สนญ.เสมอ)

POS

 เพิ่มการตั้งค่าฟอร์มใบกำกับฯอย่างย่อ ให้สามารถพิมพ์หน่วยสินค้า กรณีที่เป็นหน่วยใหญ่
Release Date: 03 ส.ค. 2558

Backoffice

 แสดงเอกสารที่รับชำระสำหรับบิลขายเงินเชื่อ
 แสดงเอกสารที่จ่ายชำระสำหรับบิลซื้อเงินเชื่อ
Release Date: 27 เม.ย. 2558

Backoffice

 เพิ่มเมนู > เครื่องตรวจนับ > Read Data.. สำหรับนำเข้ายอดตรวจนับจากเครื่องตรวจนับ CIPHERLAB CPT8000L เป็นไฟล์ CSV

Front

 เพิ่มเมนู > เครื่องตรวจนับ > Read Data.. สำหรับนำเข้ายอดตรวจนับจากเครื่องตรวจนับ CIPHERLAB CPT8000L เป็นไฟล์ CSV
 เพิ่มเมนู > เครื่องตรวจนับ > Sent Lookup.. สำหรับส่งรหัสสินค้าไปที่เครื่องตรวจนับ CIPHERLAB CPT8000L
Release Date: 20 เม.ย. 2558

Backoffice

 แก้ไขการส่งออกรายการสินค้าไปยังเครื่องตรวจนับ (Send lookup) ให้ส่งออกได้ทั้งหมด

POS

 เพิ่มเสียงทอนเงินเป็นคำพูด (พูดไทยเท่านั้น) โดยสามารถเปิดปิดฟังค์ชันได้ที่หน้าล็อคออนพอส
Release Date: 01 เม.ย. 2558

Backoffice

 การนำเข้ารายการสินค้าในเอกสารต่าง ๆ เพิ่มการแจ้งเตือนบาร์โค้ดที่ไม่มีในระบบก่อนนำเข้า
 แก้ไขการแสดงประวัติการซื้อลูกค้า โดยจะไม่นำรายการสินค้าที่ยกเลิกในบิลมาแสดง
Release Date: 27 มี.ค. 2558

POS

 เพิ่มการแสดงเวลาขายในบิล บนหน้าต่างตรวจสอบบิล
Release Date: 15 ก.พ. 2558

Backoffice

 เพิ่มการคุมสินค้าที่ไม่อนุญาติให้ขายติดลบ เป็นไม่อนุญาติให้จ่ายออก ทั้งการขาย การเบิก และการโอน
Release Date: 13 ก.พ. 2558

POS

 แก้ไขการเรียกคืนคะแนนสะสมลูกค้า เมื่อยกเลิกบิล
Release Date: 11 ก.พ. 2558

Backoffice

 เพิ่มข้อมูลสาขาและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีลูกค้าให้สามารถป้อนได้ในใบวางบิล
Release Date: 09 ก.พ. 2558

Backoffice

 เพิ่มประเภทรายงานในรายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ ประกอบด้วย เรียงตามรหัสสินค้า และ แยกตามคลังสินค้า
 เพิ่มตัวกรองผู้จำหน่ายในรายงานสินค้าสินค้าคงเหลือ
 แก้ไขตัวเลือกการออกรายงานกำไรขาดทุน ให้สามารถกำหนดเป็นช่วงเดือนได้
 รายงานเจ้าหนี้และลูกค้าสามาถกรองผู้จำหน่ายและลูกค้าได้
 เพิ่มรายงานการขายตามผู้จำหน่ายในรายงานพิเศษ
 แก้ไขตัวเลขยอดรวมในรายงานการขายตามคลัง
Release Date: 03 ก.พ. 2558

Backoffice

 เพิ่มตัวกรองในรายงานเอกสาร ประกอบด้วย เลขที่เอกสาร ผู้จำหน่าย ลูกค้า สินค้า

DB Synchronize

 ปรับความเร็วในการซิงโครไนซ์ข้อมูลลูกค้าระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
Release Date: 29 ม.ค. 2558

Backoffice

 แก้ไขการแสดงจำนวนมูลค่าสินค้าในรายงานสินค้าคงเหลือเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
 เพิ่มตัวกรองกลุ่มลูกค้าสำหรับตัวเลือกการออกรายงานลูกหนี้
Release Date: 28 ม.ค. 2558

Backoffice

 ปรับวิธีการออกรายงานสินค้าคงเหลือให้เร็วมากขึ้น
 แก้ไขการตั้งค่าการส่งออก Excel สำหรับเอกสารต่าง ๆ ให้เช็คสิทธิ์ได้
Release Date: 26 ม.ค. 2558

Backoffice

 แก้ไขการไม่อนุญาติให้ขายติดลบในใบกำกับสินค้า

POS

 แก้ไขการคำนวณสต็อกสินค้าที่ตัดขายหลายคลังในบิลเดียว
Release Date: 09 ม.ค. 2558

Front

 ปรับปรุงการซิงโครไนซ์ข้อมูลให้ทำงานได้เร็วขึ้น
Release Date: 22 ธ.ค. 2557

Backoffice

 แก้ไขการลำดับชื่อกลุ่มสินค้าให้เรียงตามตัวอักษรในหน้าต่างรายการรหัสสินค้า

Front

 เพิ่มเมนูพิมพ์บาร์โค้ดสติกเกอร์

POS

 พิมพ์ชื่อแคชเชียร์ในใบเสร็จกระดาษม้วน กรณีนำเงินเข้าและออกจากลิ้นชัก

Multi-Currency Receivable

 ปรับปรุงจำนวนหลักของหมายเลขเช็คธนาคารให้ป้อนได้สูงสุด 10 หลัก
Release Date: 03 ธ.ค. 2557

Backoffice

 ปรับวิธีการอ่านสต็อกคงเหลือในโปรแกรม POS ให้เร็วขึ้น กรณีสินค้าที่ไม่อนุญาติให้ขายติดลบ
 อนุญาตให้คืนสถานะใบซื้อสด ถึงแม้จะรับชำระเงินแล้วก็ตาม
Release Date: 27 พ.ย. 2557

Backoffice

 แกัไขปัญหาแสดงข้อผิดพลาดในการรันนิ่งรหัสสินค้าใหม่ที่ตัวอักษรผสมอยู่ในรหัสสินค้า

POS

 แก้ไขปัญหาการรับชำระด้วยเงินสดน้อยกว่าจำนวนเงินสุทธิในบิลขายพอส
Release Date: 25 พ.ย. 2557

Backoffice

 แก้ไขปัญหาการที่ไม่สามารถเปลี่ยนคลังในรายการของใบปรับยอดสินค้า
 แก้ไขปัญหาการไม่บันทึกคะแนนสะสมลูกค้าสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 18 พย. 2014 (Hybrid algorithm effected)

Front

 เพิ่มรายงานสินค้าและวัตถุดิบแยกคลัง โดยซ่อนมูลค่าทุนสินค้า
Release Date: 24 พ.ย. 2557

Backoffice

 เพิ่มคอลัมน์ [วันที่ได้รับ] และ [วันของการขนส่ง] ในใบโอนสินค้าออกและเข้า เพื่อให้สามารถดูสถานะและระยะเวลาในการทำรับสินค้าของสาขาได้สะดวกมากขึ้น
 เพิ่มตัวกรอง [ในระหว่างขนส่ง] ที่แผงสถานะเอกสารทางด้านซ้ายของใบโอนออก เพื่อให้สามารถกรองเอกสารที่ยังไม่ได้ยืนยันที่ฝั่งขาเข้า (ใบโอนเข้า)
 ปิดฟังค์ชันการเพิ่มสินค้าใหม่ที่สาขา เนื่องจากสาขาไม่อนุญาติให้เพิ่มสินค้าใหม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 แก้ไขปัญหาการไม่คำนวณสต็อกหลังจากยืนยันใบโอนสินค้าเข้าที่สาขา

POS

 แก้ไขปัญหาเมื่อขายพอสแล้วไม่สามารถยกเลิกโปรโมชั่นที่ได้รับ กรณีที่มีโปรโมชั่นเดียว
Release Date: 20 พ.ย. 2557

Backoffice

 เพิ่มรายงานการขายตามคลังสินค้า ในรายงานทั่วไป
Release Date: 18 พ.ย. 2557

Backoffice

 เปลี่ยนอัลกอริทึมของระบบการคำนวณสต็อกให้เป็นแบบไฮบริด เพื่อรองรับการทำงานที่มีทรานแซคชั่นการขายจำนวนมากต่อวัน